Dynamic Creative Studio

Dynamic Creative Studio

Engage your audience with fascinating creative.

Dynamic-Ad

 

Định dạng quảng cáo

– Hỗ trợ quảng cáo đa sản phẩm và video quảng cáo.

– Tất cả những sáng tạo đều được dựa trên hướng dẫn và yêu cầu từng sản phẩm.

Thiết kế đẹp nhiều mẫu để chọn lựa

Lựa chọn mẫu quảng cáo yêu thích nhất trong trung tâm định dạng quảng cáo.

– Trực quan giao diện sử dụng và tùy chỉnh quảng cáo.

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề

Thông điệp