(正體中文) KianGi

KianGi là robot trợ lý đắc lực tăng lưu lượng truy cập website.

Giải mã KianGi

Làm thế nào để KianGi giúp publishers

khi người đọc tìm kiếm nội dung, KianGi sẽ kích hoạt hệ thống và gợi ý những nội dung liên quan nhất.

TenMax muốn mang đến cho người đọc những nội dung mang tính cá nhân nhất, có nghĩa mang lại cho người đọc trải nghiệm tốt hơn nữa.

KinaGi khả năng gợi ý những bài viết liên quan nhất cho mọi người đọc.

Một chiếc máy học tập mạnh mẽ, tự động đưa ra các gợi ý

Hiểu độc giả và tạo kết nối

Tăng truy cập với nội dung được cá nhân hóa

KianGi tăng doanh thu từ quảng cáo tự nhiên

KianGi tăng doanh thu từ quảng cáo tự nhiên

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề

Thông điệp