Động thái Facebook trước cáo buộc Instagram đầu độc thanh thiếu niên, YouTube mở rộng Shoppable Ads sang CTV

#1: Facebook có động thái ra sao khi gặp cáo buộc gây độc hại đến thanh thiếu niên
#2: Instagram thử nghiệm tính năng cảnh báo người dùng, Likes trên Stories, chia tay IGTV
#3: YouTube mở rộng định dạng quảng cáo mua sắm sang CTV
#4: Tập trung phát triển mô hình thu phí sẽ là hướng đi mới của Google, Twitter?