TARGETING

Đa tối ưu hóa xác định đối tượng

TenMax ứng dụng 5 công nghệ lấy dữ liệu làm cốt lõi để xác định mục tiêu, phân tích và lập hồ sơ đối tượng, sử dụng ngân sách quảng cáo một cách hiệu quả.

TenMax 5 công nghệ xác định mục tiêu

Xác định sở thích đối tượng

50+ nhóm sở thích

MORE

Xác định phân loại bài viết

25 chủ đề

MORE

Retargeting

Retargeting đa thiết bị

MORE

So sánh từ khóa nội dung bài viết

Phân tích cụm từ thông minh, so sánh với từ khóa trên trang web

MORE

Mở rộng đối tượng look-alike để thu hút khách hàng mới

Công nghệ Machine Learning hiểu rõ đối tượng mục tiêu và từ đó mở rộng sang các đối tượng tương tự

MORE

Tìm kiếm đúng đối tượng

50 nhóm sở thích

Hi-tech product

Telecom

Appliance

Computer / Mobile

Cars

Motocycle

Airline

Credit card

Real Estate

Invest-ment

Insurance

Financing

News

Society

Govern-ment

Education/Jobs

Sports

Outdoors

Gaming

Travelling

Health

Toys

Socializing

Online shopping

Offline shopping

Alchohal

Home repair

Cooking

Home cleaning

Pet

Medical Treatment

Fitness

Parenting

Desserts

Women's clothing

Makeup

Aesthetic medicine

Luxury

Men's clothing

Beauty

Music

Movie

Social Media

Cusine

Art/ Literature

Science

Drama

Fashion

High-end consumer

Sex toys

Truyền tải đúng nội dung

Xác định các bài viết có nội dung liên quan cao đến nội dung quảng cáo

25 chủ đề nội dung

Games

Business

News

Real Estate

Education

Network

Health

Politics

Science

Hi-tech Products

Sports

Fashion

Outdoors

Pet

Entertainment

Literature

Research

Humanities

Cuisine

Finance

Social Media

Houseware

Shopping

Traveling

Cars

Công nghệ so sánh nội dung bài viết

Xác định thể loại nội dung của bài viết dựa trên các từ khóa sau khi đã được phân tích từ nội dung bài viết, từ đó phân phối quảng cáo đến đối tượng có tính liên quan cao.

01

Xử lý bài viết

02

So sánh nội dung với thể loại

03

Nhắm mục tiêu từ khóa

04

Hiển thị quảng cáo tự nhiên

Retargeting một cách chuẩn xác

Cơ chế tự động hóa chọn lọc các đối tượng có tính tương tác cao với quảng cáo, đóng gói và tiếp tục phân phối

Media 01

Thu thập đối tượng truy cập

Thu thập đối tượng đã từng tương tác với quảng cáo từ Facebook, Google, Line hoặc bất kỳ trang web đối tác của TenMax.

TenMax

Đối tượng tiềm năng qua Machine Learning

Các đặc điểm của đối tượng được Machine Learning học, dựa vào đó, TenMax DMP trích xuất các đối tượng có đặc điểm tương tự.

Media 02

Media 03

Quảng cáo tiếp cận trên đa phương tiện

Dựa vào đối tượng truy cập và đối tượng tiềm năng của Machine Learning, quảng cáo sẽ được phân phối lại trên đa phương tiện, tăng cường điểm tiếp xúc với người tiêu dùng.

TenMax hoan nghênh nhu cầu hợp tác cũng như sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn.

Hiểu rõ về TenMax & biệt đội của chúng tôi

Gửi thông tin thành công

Ấn vào để tải xuống file thông tin chi tiết về “TenMax Layout mới Quý 1 2024”

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 中秋節致勝指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023Q1 TenMax AdNeon 全新創意廣告版型應用書》

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 母親節致勝指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
2023 The Rich Media Guide for Mother’s Day

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị dịp Ngày của Mẹ 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 Q3 新版型指南》

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

KIM CH NAM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN – Quảng cáo sáng tạo

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị Trung Thu 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Navigating 2023 Year-End Shopping Season

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

“Bí quyết nắm gọn mùa Sale cuối năm 2023”

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Câu hỏi của bạn đã được ghi nhận.
Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2024 Q1 新版型應用介紹》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告