News & Events

Cập nhật các thông tin mới nhất của chúng tôi

2021 Year in Review

2021 tiếp tục là một năm đầy thách thức với ngành quảng cáo kỹ thuật số, nhưng lại là thời khắc đánh dấu sự tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử của ngành quảng cáo.

TenMax hoan nghênh nhu cầu hợp tác cũng như sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn.

Hiểu rõ về TenMax & biệt đội của chúng tôi

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告