Tiêu điểm xu hướng: Những thay đổi mới trong phương tiện truyền thông bán lẻ – Amazon tăng cường quảng cáo tìm kiếm? Đột phá trong công nghệ quảng cáo DOOH, chức năng định vị có liên quan đến quyền riêng tư

Cập nhật xu hướng quảng cáo – phát triển mới trong ngành truyền thông bán lẻ, công nghệ quảng cáo ngoài trời kỹ thuật số, mạng xã hội…

Nielsen hợp tác với YouTube – Meta thử nghiệm thêm định dạng quảng cáo mới trên Instagram

Tiêu điểm 1: Bước đột phá mới trong lĩnh vực CTV quảng cáo? Nielsen hợp tác với YouTube để nâng cấp công nghệ đo lường quảng cáo

Tiêu điểm 2: Google Dynamics: Cá nhân hóa tìm kiếm và tối ưu hoá trải nghiệm; Thử nghiệm Công khai Hộp cát Bảo mật, không mấy người tham gia?

Netflix và Disney+ khởi động các kế hoạch quảng cáo riêng trước cuối năm. Meta phát triển tính năng trả phí

Tiêu điểm 1: Netflix và Disney+ khởi động các kế hoạch quảng cáo riêng trước cuối năm. Ai sẽ được hưởng lợi từ các chiến lược này?
Tiêu điểm 2: Meta dự định tung ra tính năng trả phí, việc này đã có tiền lệ từ hệ thống đăng ký Snapchat và Twitter, người dùng liệu có sẵn sàng chi trả?