Ba xu hướng chính được áp dụng trong chiến lược video ngắn marketing

Bài viết chia sẻ lần này sẽ gồm

– Vì sao thương hiệu nên tập trung phát triển nội dung video?
– Trong hình thức video thì video ngắn lại có ưu thế nổi trội hơn?
– Ai sẽ là kẻ có được miếng bánh to nhất trong thị phần video ngắn?
– 3 xu hướng chính được áp dụng trong video ngắn marketing