Hình thức quảng cáo 

Cốc Cốc Ad Fomats

 • Search Banner
 • Shopping Feed
 • Search Ad
 • Newtab Skin
 • Video Skin
 • Magnetic Masthead
 • Video Banner
 • Newtab Banner
 • Native In-Feed Banner
 • Newtab Icon
 • Sidebar Icon

TenMax hoan nghênh nhu cầu hợp tác cũng như sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn.

Hiểu rõ về TenMax & biệt đội của chúng tôi

Cập nhật ngay báo cáo White Paper mới nhất của chúng tôi

Làm cách nào ứng dụng định dạng quảng cáo sáng tạo để nâng cao hiệu quả quảng cáo ở các ngành?

Gửi đi thành công!

Bây giờ Anh/Chị có thể nhấn nút để tải file về