Hình thức quảng cáo 

Cốc Cốc Ad Formats

  • Search Banner
  • Shopping Feed
  • Search Ad
  • Newtab Skin
  • Video Skin
  • Magnetic Masthead
  • Video Banner
  • Newtab Banner
  • Native In-Feed Banner
  • Newtab Icon

TenMax hoan nghênh nhu cầu hợp tác cũng như sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn.

Hiểu rõ về TenMax & biệt đội của chúng tôi

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告