Hình thức quảng cáo 

Cốc Cốc Ad Formats

  • Search Banner
  • Shopping Feed
  • Search Ad
  • Newtab Skin
  • Video Skin
  • Magnetic Masthead
  • Video Banner
  • Newtab Banner
  • Native In-Feed Banner
  • Newtab Icon

TenMax hoan nghênh nhu cầu hợp tác cũng như sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn.

Hiểu rõ về TenMax & biệt đội của chúng tôi

Gửi đi thành công!

Bây giờ Anh/Chị có thể nhấn nút để tải file về