Google Display Network

  • Image Ad
  • Responsive Ad
  • Lightbox Ad
  • Gmail Ad
  • Location Extension Ad
  • Out-stream Video Ad
  • Dynamic Product Ad

In-article Video
In-article video ads
In-feed Video
In-feed video ads
Native video ads
Interstitial video ads
Rewarded video ads

Bạn ghé vào website đại lý bán vé máy bay, nhưng chưa dự tính mua vé bay từ NYC đến SFO.

Mẫu quảng cáo về chuyến bay từ NYC đến SFO sẽ hiện lên ở website của bên thứ ba khi bạn lướt web.

TenMax hoan nghênh nhu cầu hợp tác cũng như sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn.

Hiểu rõ về TenMax & biệt đội của chúng tôi

Cập nhật ngay báo cáo White Paper mới nhất của chúng tôi

Làm cách nào ứng dụng định dạng quảng cáo sáng tạo để nâng cao hiệu quả quảng cáo ở các ngành?

Gửi đi thành công!

Bây giờ Anh/Chị có thể nhấn nút để tải file về