Google Search

  • PC
  • Mobile

Từ khoá hiển thị trên trang tìm kiếm của Google

Hiển thị phía trên nhiều nhất 4 kết quả

Hiển thị phía dưới nhiều nhất 3 kết quả

Từ khoá hiển thị trong các trang mạng tìm kiếm là đối tác của Google

Phiên bản Android

Phiên bản iOS

TenMax hoan nghênh nhu cầu hợp tác cũng như sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn.

Hiểu rõ về TenMax & biệt đội của chúng tôi

Cập nhật ngay báo cáo White Paper mới nhất của chúng tôi

Làm cách nào ứng dụng định dạng quảng cáo sáng tạo để nâng cao hiệu quả quảng cáo ở các ngành?

Gửi đi thành công!

Bây giờ Anh/Chị có thể nhấn nút để tải file về