TikTok Content Ads

Các hiệu ứng đặc biệt dành riêng cho thương hiệu để nâng cao trải nghiệm video và nội dung ngắn! Người dùng sẽ sử dụng các hiệu ứng đặc biệt ấy để tạo video, giúp gia tăng ấn tượng, mức độ yêu thích, khả năng hiển thị của thương hiệu.​

Định dạng hấp dẫn, độc đáo, thu hút người dùng tạo ra những nội dung video xoay quanh chủ đề hashtag của thương hiệu.​

TenMax hoan nghênh nhu cầu hợp tác cũng như sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn.

Hiểu rõ về TenMax & biệt đội của chúng tôi

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告