TikTok Standard Ads

  • Brand Takeover
  • TopView
  • In-Feed Ads

Thương hiệu nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xem từ 3-5 giây.​

15 giây là khoảng thời gian lý tưởng để câu chuyện thương hiệu được thể hiện một cách sống động.​

Video thương hiệu xuất hiện một cách tự nhiên, giúp thương hiệu tiếp cận được nhiều khách hàng mới.

TenMax hoan nghênh nhu cầu hợp tác cũng như sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn.

Hiểu rõ về TenMax & biệt đội của chúng tôi