PUBLISHER

彈指間解放流量變現效能

TenMax 在堅實的數據分析基礎上,提供多元的流量變現策略以及收益優化管道,全面升級網站主最在乎的流量以及營收。

夥伴列表

TenMax 多元網站主工具
協助媒體開拓流量和營收最大化

流量成長

內容比對技術與內容推薦服務,讓您的受眾緊緊黏在網站上,帶動流量新高峰。

營收增長

除了多元廣告格式,數據應用全面掌握用戶全面的網路行為,精準廣告鎖定創造更佳收益。

額外成本零投入

提供操作直觀、簡易並快速的流量管理平台,以及專業顧問服務支援,輕鬆坐享流量、收益雙成長。

AdNeon 彈指之間 創造無限創意

AdNeon 是 TenMax 研發的 Rich Media Ad Serving 平台,提供超過 50+ 種創意版型選擇,協助網站主運用高成效的創意廣告將流量價值最大化!

強化品牌印象

超過 30 種獨特創意的廣告版型,打造品牌高質形象

優異的廣告成效

平均 CTR 有效提升 3X-5X

簡易的操作流程

精簡直覺的廣告製作流程,廣告創意生成只需一分鐘

同步國際廣告規範

符合 Better Ads 規範,無需擔心創意廣告被瀏覽器阻擋

文章內容推薦工具

爲網站主量身打造的文章內容推薦工具,利用機器學習打造的精準推薦演算法,全方位貼近讀者喜好有效刺激讀者持續閱讀,提升導流效果與 page view,驅動流量收益成長

個人化內容推薦

Kuadio 藉由文字比對與語意分析,了解讀者的閱讀行為履歷、歷史點閱數據。以熱門文章、最新文章、行為相關和內容相關文章的形式,進行個人化的文章推薦。

內容推薦智慧配方

根據不同時段下最多人瀏覽、點擊的文章比例,機器學習產生最適的推薦配方,帶動提升個人化推薦成效。

整合內容洞察數據

利用內容洞察報告了解文章點擊、曝光變化,以及用戶瀏覽狀況,即時掌握讀者瀏覽興趣,集中策展網站高價值內容。

卓越的成效表現

運用 Kuadio 內容推薦服務可提升推薦區塊點擊率達 25%,流量變現力增加 10%。

若有任何問題或合作需求,歡迎與我們聯絡

了解 TenMax 與我們的團隊

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Automotive Industry Marketing Guide

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 中秋節致勝指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023Q1 TenMax AdNeon 全新創意廣告版型應用書》

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 母親節致勝指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
2023 The Rich Media Guide for Mother’s Day

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị dịp Ngày của Mẹ 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 Q3 新版型指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Real Estate Industry Guide – Rich Media Ad Layouts

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị Trung Thu 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Navigating 2023 Year-End Shopping Season

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

“Bí quyết nắm gọn mùa Sale cuối năm 2023”

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Câu hỏi của bạn đã được ghi nhận.
Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

KIM CH NAM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN – Quảng cáo sáng tạo

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2024 Q1 新版型應用介紹》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告