RetailMax

台灣第一零售媒體解決方案

致力於為零售業者打造完整廣告生態系,
透過零售數據創造全新價值

零售媒體浪潮來襲

四大優勢為您定制最佳零售媒體

RM圖-04

RetailMax 為你提供全方位的系統整合,在 SaaS 模式下,確保你的業務總是處於最新、最強大的狀態。

 

RetailMax 的精確鎖定技術帶你深入了解你的顧客。結合零售第一方數據與其他數據來源,為顧客提供更具個性化的購物體驗。

 

從零售線上網站、實體門市到社群網站,RetailMax 透過零售既有接觸點提供多元廣告格式,幫助廣告商擴大觸及更多目標受眾。

 

RetailMax 整合現有的廣告投放系統和零售商數據,減少繁瑣的部署步驟。從專案啟動到品質確認,最快一個月內完成上線運作。

RM圖-04

RetailMax 為你提供全方位的系統整合,在 SaaS 模式下,確保你的業務總是處於最新、最強大的狀態。

 

RetailMax 的精確鎖定技術帶你深入了解你的顧客。結合零售第一方數據與其他數據來源,為顧客提供更具個性化的購物體驗。

從零售線上網站、實體門市到社群網站,RetailMax 透過零售既有接觸點提供多元廣告格式,幫助廣告商擴大觸及更多目標受眾。

RetailMax 整合現有的廣告投放系統和零售商數據,減少繁瑣的部署步驟。從專案啟動到品質確認,最快一個月內完成上線運作。

RetailMax 打造雙贏零售環境

充分應用零售接觸點,全面覆蓋消費旅程

成功案例 - 超級 APP

#第一方數據應用   #站外精準投放

協助印尼超級 App Gojek 打造第一方廣告系統,透過機器學習模型找出高潛力受眾, 並針對特定受眾,將廣告推播至當地最大新聞媒體、社群平台等管道曝光。

_

成功案例 - 電商平台

# SaaS 快速上線 #轉單成效即時追蹤

以 SaaS 服務模式,為台灣電商平台業者成功整合現有系統與零售數據,在短時間內完成完整的零售媒體系統快速部署,在電商節慶期間處理超過百億次的曝光,為廣告主大幅提升 ROAS 。

與 TenMax 攜手走向零售新時代,開創零售無限可能。

若有任何問題或合作需求,歡迎與我們聯絡

了解 TenMax 與我們的團隊

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Automotive Industry Marketing Guide

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 中秋節致勝指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023Q1 TenMax AdNeon 全新創意廣告版型應用書》

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 母親節致勝指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
2023 The Rich Media Guide for Mother’s Day

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị dịp Ngày của Mẹ 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 Q3 新版型指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Real Estate Industry Guide – Rich Media Ad Layouts

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị Trung Thu 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Navigating 2023 Year-End Shopping Season

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

“Bí quyết nắm gọn mùa Sale cuối năm 2023”

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Câu hỏi của bạn đã được ghi nhận.
Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

KIM CH NAM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN – Quảng cáo sáng tạo

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2024 Q1 新版型應用介紹》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告