GA 備份廠商怎麼選?5 大重點拯救通用版 GA 數據!

GA 備份廠商怎麼選?5 大重點拯救通用版 GA 數據!

文章目錄

 

通用版 GA 陪我們走過了好幾個年頭,再怎麼不捨也只能在 2024 年 7 月跟它說再見。但,真的一定要說再見嗎?我們可以透過把通用版 GA 的數據備份起來,放到其他數據視覺化平台再利用。說起來簡單,但做起來的過程會牽涉到許多步驟都需要工程人員協助,所以對於一般企業來說,還是選擇讓廠商來執行會比較穩妥。那麼, GA 備份廠商要怎麼選呢?本文將針對「功能完整性」、「可擴展性」、「兼容性」、「安全性」、「可靠性和穩定性」五點,一一分析選擇 GA 備份廠商時應注意的 5 大重點。

 

GA 備份廠商選擇重點 1 —— 功能完整性

首先,挑選 GA 備份廠商的時候,我們要確保選擇的廠商能夠提供我們所需的所有功能。比如說,資料整理、自動備份,以及方便後續分析使用的視覺化報表等功能。同時,我們也要關注產品的性能。評估一下備份的速度和數據正確性,以確保在合理的時間內完成 GA 資料的備份。

 

GA 備份廠商選擇重點 2 —— 可擴展性

產品可擴展性,指的是產品能否輕鬆擴展以滿足未來的需求。而我們在購買產品的時候,如果能購買到可擴展性更高的產品,自然可以讓產品有更多應用的可能。選擇 GA 備份廠商時,也需多注意廠商提供的產品,之後有無延伸、調整的空間。舉例來說,可詢問 GA 備份廠商在備份之後有無提供視覺化介面,以利 GA 備份資料有機會被擴展、被活用。

 

GA 備份廠商選擇重點 3 —— 兼容性

產品兼容性是選擇 GA 備份的一大重點。如果 GA 備份廠商沒辦法提供能和公司現有設備或應用程式兼容的備份服務,就算數據備份完成,也很有可能發生後續無法順利應用 GA 數據的可能性。

 

GA 備份廠商選擇重點 4 —— 安全性

GA 數據對許多公司來說,都是非常重要的商業機密。因此,在選擇 GA 備份廠商時,一定要特別詢問各家廠商進行 GA 數據備份的工具和流程,以免帶來數據外流或不必要的資安危機。

 

GA 備份廠商選擇重點 5 —— 可靠性和穩定性

GA 備份資料在近五年可能還是會有頻繁的使用需求,此時, GA 備份廠商是否有頻繁的更新和修復漏洞的機制、是否有強大的技術支持團隊來解決問題,就是相當關鍵的考量點。

 

還是不知道怎麼開始選擇 GA 備份廠商嗎?

如果你還在猶豫要怎麼拯救 GA 備份數據,不妨先找我們聊聊吧!TenMax 提供的備份方案非常適合企業使用。我們的 GA 備份方案包括自動備份和視覺化報表等,而且數據儀表板和數據都能再擴展使用,也能夠和其他系統兼容。我們重視數據安全,也提供安全措施來保護你的數據。最棒的是,我們還會送給你一個免費的 Looker Studio 儀表板,讓你可以輕鬆地進行 GA 備份數據的分析和可視化。

 

聯絡 TenMax

推薦文章區

提交成功

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Real Estate Industry Guide – Rich Media Ad Layouts

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 中秋節致勝指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023Q1 TenMax AdNeon 全新創意廣告版型應用書》

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 母親節致勝指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
2023 The Rich Media Guide for Mother’s Day

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị dịp Ngày của Mẹ 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 Q3 新版型指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2024 Q1 新版型應用介紹》

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị Trung Thu 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Navigating 2023 Year-End Shopping Season

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

“Bí quyết nắm gọn mùa Sale cuối năm 2023”

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Câu hỏi của bạn đã được ghi nhận.
Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

KIM CH NAM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN – Quảng cáo sáng tạo

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告