Oracle 顧問服務

TenMax 做為 Oracle 官方認證的合作夥伴,能夠協助品牌客戶內容媒體網站導入 Oracle CX Marketing Suite,活化數據資料在各行銷管道間的應用。

服務項目

CX Marketing Suite 導入顧問服務

了解更多

Eloqua 功能擴充

了解更多

Oracle CX Marketing Suite
導入顧問服務

Oracle CX Marketing 是自動化行銷的整合型產品組合,致在協助 B2B 和 B2C 行銷人員提供跨行銷管道自動化服務以建立個人化顧客體驗,在顧客週期的每個接觸端點上佈局,獲得新客並延攬舊客,提升整體行銷效能。
 
TenMax 為 Oracle Partner Network (OPN) 的一員,擁有對 Oracle 豐富的產品了解和原廠溝通經驗,能提供客戶專業的 Oracle CX Marketing Suite 產品導入顧問服務,協助企業客戶數位轉型和數據資源串接。

Eloqua 功能擴充

TenMax 團隊開發 Oracle 產品的延伸應用資源,為台灣市場開發 LINE 和 SMS 在 Oracle email 行銷自動化工具 – Eloqua 上的擴充功能,把自動化行銷的可能性擴展到多元行銷管道上,品牌可藉此彙整串接 Line、Email 及 SMS 簡訊上的數據資源,在單一系統上輕鬆操作並洞察全通路上的完整的行銷成效。

導入流程

2 ~ 4個月 (依導入項目及客戶需求不同)

若有任何問題或合作需求,歡迎與我們聯絡

了解 TenMax 與我們的團隊

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Automotive Industry Marketing Guide

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 中秋節致勝指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023Q1 TenMax AdNeon 全新創意廣告版型應用書》

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 母親節致勝指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
2023 The Rich Media Guide for Mother’s Day

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị dịp Ngày của Mẹ 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 Q3 新版型指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Real Estate Industry Guide – Rich Media Ad Layouts

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị Trung Thu 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Navigating 2023 Year-End Shopping Season

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

“Bí quyết nắm gọn mùa Sale cuối năm 2023”

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Câu hỏi của bạn đã được ghi nhận.
Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

KIM CH NAM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN – Quảng cáo sáng tạo

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2024 Q1 新版型應用介紹》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告