GA4 講座好評加場!5/18 課程圓滿落幕

今年四月中,由 TenMax 與 cacaFly 攜手舉辦的 GA4 企業專場講座,座無虛席、大獲好評!感受到企業、品牌行銷人員對 GA4 課程的熱烈迴響,TenMax 與 cacaFly 因而在 5 月 18 日舉辦第二場 GA4 課程,由 cacaFly 媒體總監 Betty 與 TenMax 成效行銷總監 David 共同開講,總共 3.5 小時扎實、精彩的講座,讓現場來自不同企業的 40 位學員滿載而歸。

此次講座,兩位講師不只分享企業該如何分析報表、做出商業決策,更在課程中提到,在網站上埋設事件,能更深入的分析顧客線上行為,比如:追蹤網站上消費者觀看的影片標題與長度,瞭解顧客旅程中的斷點。同時,GA4 還擁有更多元、彈性的應用優勢,讓行銷人員能將特定事件設定為受眾,並應用於再行銷與廣告投遞;客製化事件的功能,則使品牌能自定義欲追蹤的項目,並記錄、追蹤網站內的各種的互動行為。但是想要最大化利用 GA4 的功能,更需要有堅強的串接技術,不少品牌在設定客製化事件時,也經常因為缺乏能滿足行銷需求的工程團隊,面對不少技術難題。

GA4 的另一大亮點,就是能免費串接 BigQuery,完全顛覆企業使用舊版 GA 處理資料的模式!現在,品牌可以利用 GA4 + BigQuery 的強勢組合,建立更安全可靠的消費者數據平台(CDP)。過去,企業打造 CDP 大多是與第三方廠商合作建置,這種建置模式的缺點,就是資料集中於廠商,而非企業所有,因此當企業與廠商結束合作關係,過往的資料都無法帶走。而由 Google 開發的 BigQuery 正好解決這一項難題!使用 BigQuery 儲存數據,讓包含 CDP 的所有資料,都能真正掌握在企業端手中。

隨著現行通用 GA 將於三個月後退場,品牌、企業關注 GA4 轉換刻不容緩,資料備份、轉移建置等,即刻就該啟動。TenMax 長期專注於 MarTech 行銷科技,以及數據清理、應用等技術,自去年底便推出一系列 GA4 轉換與導入方案,更為企業提供內部培訓與顧問服務,搭配 cacaFly 深厚的媒體經驗與雲端專業,共同為企業無痛接軌 GA4,善用數據創造創造更多商業價值。對 GA4 應用有任何問題,歡迎來信:contact@tenmax.io

推薦文章區

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Real Estate Industry Guide – Rich Media Ad Layouts

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 中秋節致勝指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023Q1 TenMax AdNeon 全新創意廣告版型應用書》

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 母親節致勝指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
2023 The Rich Media Guide for Mother’s Day

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị dịp Ngày của Mẹ 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 Q3 新版型指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2024 Q1 新版型應用介紹》

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị Trung Thu 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Navigating 2023 Year-End Shopping Season

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

“Bí quyết nắm gọn mùa Sale cuối năm 2023”

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Câu hỏi của bạn đã được ghi nhận.
Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

KIM CH NAM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN – Quảng cáo sáng tạo

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告