TenMax騰學廣告科技成為台灣第一家加入IAB Tech Lab的公司,代表台灣參與共同制定全球數位廣告技術標準!

【2017年4月19日台北訊】

#     #     #

TenMax騰學廣告科技正式宣佈加入IAB Tech Lab,成為台灣第一家成為此國際組織會員的公司,將與各國的會員公司一起為數位廣告產業制定技術標準與新的解決方案。

IAB Tech Lab是一個全球性的獨立研發組織,設立宗旨在促進整體數位廣告產業的成長。其創始會員包括Google, LinkedIn, GroupM, Yahoo等公司。除了制定數位行銷業界標準,也負責提供標準程式庫,供廠商開發符合國際標準的產品與服務。IAB Tech Lab由旗下會員公司組成各類型的工作群組,負責制定該領域的技術標準,並提供最佳範例與關鍵技術解決方案。工作群組分為五大類:廣告產品,廣告科技,影音廣告,行動廣告,以及程式化廣告。近年IAB Tech Lab也開始提供標準訓練課程與認證考試,目標是協助培植全球的數位廣告產業人才。

IAB的全球技術副總裁,同時也是IAB Tech Lab的總經理Alan Gombert表示:「IAB Tech Lab很興奮有TenMax加入我們,能夠帶進對台灣和亞洲市場的深入洞察與實務經驗。我們的目標是要建立並維持一個在國際經濟體持續成長的數位行銷生態系,因此來自全球多元市場的專業意見對我們來說就非常關鍵。」

funP雲沛創新集團暨TenMax執行長邱繼弘(大河馬)表示:「我們TenMax騰學廣告科技一向以研發人才與能力自豪,隨著業務在台灣和東南亞各國的拓展,我們更需要第一手跟國際接軌。藉由加入IAB Tech Lab,我們更能與全球廣告技術的優秀同業緊密交流,並直接參與國際標準的制定,代表台灣對全球數位行銷產業做出貢獻。」

關於TenMax騰學廣告科技

TenMax騰學廣告科技_logo

騰學廣告科技於2015年成立,為雲沛創新集團旗下專注數位廣告技術開發的子公司。由專精大數據分析、數位廣告技術的軟體工程師、資料科學家、與數位行銷專家組成。我們致力於數位廣告技術的開發,期許成為東南亞數位廣告與RTB生態系的領導者。

關於IAB Tech Lab

IAB_Tech_Lab_Logo

全名為IAB Technology Laboratory,是一個全球性的獨立研發組織,設立宗旨在促進整體數位廣告產業的成長。成員包括數位出版商,廣告技術公司,行銷業者,廣告代理商以及其他對互動行銷領域有興趣的業者,其創始會員包括Google, LinkedIn, GroupM, AppNexus, Hearst Manazines Digital Media, Sonobi, Tremor, Yahoo, 日本Yahoo等公司。創立於2014年,總部設於美國紐約市,並在洛杉磯設有辦公室。

關於funP雲沛創新集團

funP_雲沛中文_直式彩色

雲沛創新集團為台灣數位媒體代理的領導品牌,組成公司服務內容涵蓋數位廣告媒體規劃與經銷、數位廣告技術研發、及社群品牌內容行銷,擁有數位行銷產業的整合價值鏈及數據分析技術,能為品牌客戶提供全方位數位行銷服務。旗下成員包括:cacaFly聖洋科技、adHub經緯廣告科技,TenMax騰學廣告科技、及BeingDigital飛時創意等四家位於台灣的子公司,以及泰國、馬來西亞、日本等海外分公司。

新聞連絡人

雲沛創新集團 公關聯絡人

賴宗竑 (02) 6631-5696 / 0936-256-736  tristan@funp.com

騰學廣告科技 業務聯絡人:

林聖鈞 (02) 6631-5637 / 0963-360-890  jeremy@tenmax.io

推薦文章區

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Automotive Industry Marketing Guide

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 中秋節致勝指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023Q1 TenMax AdNeon 全新創意廣告版型應用書》

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 母親節致勝指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
2023 The Rich Media Guide for Mother’s Day

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị dịp Ngày của Mẹ 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 Q3 新版型指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Real Estate Industry Guide – Rich Media Ad Layouts

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị Trung Thu 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Navigating 2023 Year-End Shopping Season

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

“Bí quyết nắm gọn mùa Sale cuối năm 2023”

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Câu hỏi của bạn đã được ghi nhận.
Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

KIM CH NAM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN – Quảng cáo sáng tạo

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2024 Q1 新版型應用介紹》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告