PerforMax Update  |  可針對廣告活動 (campaign) 選擇電信商鎖定

PerforMax Update  |  可針對廣告活動 (campaign) 選擇電信商鎖定

 • 使用者權限:經銷商管理員 
 • 更新項目:可針對廣告活動 (campaign) 選擇電信商鎖定
 • 操作方式:
  • 具有編輯廣告活動權限者在建立廣告時,可針對單一廣告活動選擇是否要進行電信商鎖定。
  • 操作路徑//廣告管理/訂單列表/廣告活動名稱/編輯/基本設定/電信商
 • 電信商可選擇:
  • 中華電信(Chunghwa)
  • 台灣大哥大(Taiwan Mobile)
  • 遠傳電信(Far East Tone)
  • 台灣之星(Taiwan Star)
  • 亞太電信(Asia Pacific)
 

推薦文章區

關於 TenMax

TenMax 騰學廣告科技致力於數位廣告技術的自主研發與創新,我們的團隊由專精大數據分析、數位廣告技術的軟體工程師、資料科學家、與數位行銷專家組成。

最新文章

FOLLOW US

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị dịp Ngày của Mẹ 2023

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
2023 The Rich Media Guide for Mother’s Day

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 母親節致勝指南》

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023Q1 TenMax AdNeon 全新創意廣告版型應用書》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告