TenMax 成功爲電信業客戶提升轉換率達30%,同時CPA下降達66%

背景

電信業競爭激烈,去年的499吃到飽價格戰所造成的門市排隊盛況,你我都還歷歷在目。除了實體門市,電信業者開拓網路門市已有七八年的歷史,一直以來網路門市最大的問題是客戶流失率,造訪網路門市的顧客忠誠度不如實體門市來得高,加上網路門市沒有銷售人員現場把關推銷,消費者很容易因為比價、綁約甚至其他個人的網路瀏覽因素就成為流失客。

策略

為此,TenMax 拆解網路門號申辦過程的行銷漏斗,運用自有 DMP 的數據分析技術,追蹤消費者在電信業者網站和站外的瀏覽路徑,探究消費者離開申辦頁面的背後原因。提升網站留存率的同時,找到更多高價值新客並將其導流至申辦頁面,降低轉換成本。

執行

TenMax 針對申辦門號轉換漏斗的行銷布局共分為兩階段:

  • 流失客:辨識漏斗中、上層的未轉單顧客,洞察瀏覽 DNA 再行銷。
  • 新客:打包漏斗下層已轉單顧客,機器學習瀏覽樣貌,投遞類似受眾帶入高價值新客。

TenMax 運用 DMP 數據分析平台,整合超過8000萬筆的顧客瀏覽數據(包括站內和站外瀏覽路徑),並導入文章內容比對貼標技術,將消費者瀏覽過的文章依照內容主題貼標,並串接消費者瀏覽路徑上所有的文章標籤,產出全面性的顧客瀏覽輪廓 DNA,加以利用以找出符合受眾輪廓的最佳投遞時間和管道,優化再行銷策略。

同時,TenMax 從已轉單顧客的歷史瀏覽路徑中,從瀏覽路徑和網頁主題兩方面機器學習建立受眾規則,透過 TenMax DMP 數據資料庫中提取瀏覽輪廓相似的高潛力受眾進行投遞,打造價值受眾群的廣度。

成效

透過 TenMax DMP 數據分析平台的助力,TenMax 成功為電信業客戶找回流失客並觸及高價值新客,累積觸及人數在行銷活動期間成長60倍,轉換率比起上一波行銷活動提升30%,同時CPA下降達66%。

推薦文章區

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Real Estate Industry Guide – Rich Media Ad Layouts

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 中秋節致勝指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023Q1 TenMax AdNeon 全新創意廣告版型應用書》

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 母親節致勝指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
2023 The Rich Media Guide for Mother’s Day

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị dịp Ngày của Mẹ 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 Q3 新版型指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2024 Q1 新版型應用介紹》

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị Trung Thu 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Navigating 2023 Year-End Shopping Season

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

“Bí quyết nắm gọn mùa Sale cuối năm 2023”

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Câu hỏi của bạn đã được ghi nhận.
Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

KIM CH NAM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN – Quảng cáo sáng tạo

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告