TenMax發表會-台灣數位廣告新時代的來臨

成立以來一直專注於技術研發、數位廣告行銷策略、媒體購買的funP媒體集團,在2015年6月,終於要正式介紹集團新成員,一間整合了網路平台流量以及受眾的新廣告技術公司-TenMax 騰學科技。TenMax的合作夥伴也將會蒞臨這次發表會的現場,一同慶祝並祝福 TenMax 的成立。

TenMax 發表會將在6月24日下午兩點於松菸誠品B1表演廳舉行,發表會中,TenMax將詳細介紹DSP產品PerforMax、DMP產品InfoMax、SSP產品RevenueMax和ADexchange平台AsiaMax。

同時擁有平台以及技術優勢的TenMax團隊,是市場上唯一傾全力做到智能媒合的廣告技術公司。一方面提供廣告主更優質的流量整合、受眾選擇以及個人化的設計,另一方面也讓網站主不僅能順利銷售廣告版位,也同時分享網站所收集到的資料,最終希望能夠為這個市場建立自由的廣告交易模式和平台。

推薦文章區

關於 TenMax

TenMax 騰學廣告科技致力於數位廣告技術的自主研發與創新,我們的團隊由專精大數據分析、數位廣告技術的軟體工程師、資料科學家、與數位行銷專家組成。

最新文章

FOLLOW US

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

“Bí quyết nắm gọn mùa Sale cuối năm 2023”

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Navigating 2023 Year-End Shopping Season

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị Trung Thu 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 Q3 新版型指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 中秋節致勝指南》

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị dịp Ngày của Mẹ 2023

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
2023 The Rich Media Guide for Mother’s Day

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 母親節致勝指南》

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023Q1 TenMax AdNeon 全新創意廣告版型應用書》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告