TenMax 未來商務展圓滿落幕!

2023/6/15 ~ 2023/6/17 TenMax 在未來商務展展出圓滿結束,這三天非常感謝來自各地企業的蒞臨參與,與眾多優秀的企業互動及交流,讓 TenMax 團隊備感榮幸及開心。

透過這三天活動的交流中,TenMax 不僅幫助企業了解自家品牌的痛點,並提供解決辦法及策略建議,例如:企業如果有自家網站,如何利用 GA4 達到會員或流量的資料搜集、轉換及後續數據的應用分析,更可以透過 GA4 串接 BigQuery,讓企業不用再花大筆錢購買 CDP 也能搜集到顧客行為模式的資料,並且讓第一方數據永久留存在企業資料庫中。另外,針對很多企業好奇的資料中台,OneMax 數據中台可以協助企業整合線上及線下的資料數據,並將這些資料做分眾,提供企業日後做更有價值的行銷分眾溝通,達到高效商業轉換的業績效果!

GA4 的用途與優勢

GA4 的主要概念分成 4 個部分,第一部分數據搜集,透過串接多個網站與應用程式的資料來源,GA4 可以收集到更多元、更豐富的數據,包含瀏覽、互動、搜尋與購買等行為資料。第二部分數據清理,只要用戶登入帳號後,GA4 就能識別多裝置的同一用戶數據,幫助品牌建立受眾輪廓。第三部分數據分析,GA4 新增功能,包含「路徑探索」用來掌握用戶購買歷程,以及「生命週期」用來鎖定高價值受眾,這些分析可以協助品牌從數據洞察客戶的輪廓並且做分眾分群,達到精準行銷效果。第四部數據應用,GA4 能串連多個功能系統,包含廣告主常使用的 Google Ads、DV360,以及網站主使用的 Ad Manager 等等,為品牌提供多種行銷工具,這些數據也能串接應用到 LINE、email、廣告投放等等,讓行銷再應用更上層樓!

打造免費 CDP 不是夢

CDP(Customer Data Platform),是一個可以了解消費者所有行為的平台,它可以協助品牌把資料聚集在同一個平台上,並且幫受眾貼標籤、做分眾,後續就可以針對分眾人群做更有價值的分眾溝通。過去,企業打造 CDP 大多是與第三方廠商合作購買建置,而種做法會導致資料集中於 CDP 廠商端,而非企業所有,因此當企業與廠商結束合作關係,過往的資料都會無法被帶走。

現在有了 GA4 後,品牌就可以利用 GA4 + BigQuery 的強勢組合,儲存所有收集整合到的數據,建立更安全可靠的消費者數據平台(CDP),這個做法可以讓數據資料都能真正掌握在企業端手中,再也不必擔心數據資料會在更換廠商後遺失的問題!

如果錯過在商務展與我們面對面交流的企業們也不用擔心,TenMax 長期專注於 MarTech 行銷科技,以及數據清理、應用等技術,自去年底便推出一系列 GA4 轉換與導入方案,更為企業提供內部培訓與顧問服務,搭配 cacaFly 深厚的媒體經驗與雲端專業,共同為企業無痛接軌 GA4,善用數據創造創造更多商業價值。如果您對 GA4 、CDP 或資料中台應用有任何問題,歡迎來信:contact@tenmax.io ,將有專人聯繫,一起解決您的痛點!

推薦文章區

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Real Estate Industry Guide – Rich Media Ad Layouts

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 中秋節致勝指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023Q1 TenMax AdNeon 全新創意廣告版型應用書》

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 母親節致勝指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
2023 The Rich Media Guide for Mother’s Day

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị dịp Ngày của Mẹ 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 Q3 新版型指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2024 Q1 新版型應用介紹》

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị Trung Thu 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Navigating 2023 Year-End Shopping Season

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

“Bí quyết nắm gọn mùa Sale cuối năm 2023”

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Câu hỏi của bạn đã được ghi nhận.
Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

KIM CH NAM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN – Quảng cáo sáng tạo

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告