TenMax 與 Mlytics 攜手合作,於Amazon Web Services (AWS) 架構上推出串流影音與廣告解決方案

2023.7.27— TenMax 與 Mlytics 攜手合作,於 2023 AWS Partner Summit 台灣合作夥伴高峰會上分享基於Amazon Web Services (AWS)架構上的共同研發成果「AI 與串流影音互動數據:創造收益與推動成效」。

強強聯手,打造卓越的串流影音與廣告體驗

串流影音的使用量急速攀升,成為網路使用者觀看影片的主要場景。而對於影音媒體業者來說,如何即時掌握串流影音內容中的 “ 內容X受眾相關性 ” ,兼顧用戶體驗與透過影音廣告變現,則是發展重點。Mlytics 優化的串流影音體驗,提供流暢、高品質的影音內容,TenMax 整合 AWS Elemental MediaTailor 個人化廣告插入服務,運用精準的影片內容比對廣告推送技術,在深入了解用戶行為和興趣後,偵測直播影音中的情境再將廣告精準投放給目標受眾,實現 “ 受眾相關性 ” ,從而幫助品牌實現更有效且正確的溝通。

精準的影片內容比對廣告推送技術

TenMax 情境注意力模型會分析廣告與串流影片的情境,透過影音內容比對技術,讓廣告出現在相關性高的串流內容中並推送給最合適的廣告受眾。透過 AI 找出,「受眾」、「內容相關性」和「低退出率」的最佳解,推送符合串流影片情境的個人化廣告,創造最佳的觀看體驗,並且為品牌帶來更加得廣告效益。此外,TenMax 提供平台讓影音媒體業者與品牌可以分析廣告成效與洞察受眾,從而在後 cookie 時代透過更多元的數據為品牌達成行銷成效。

在快速變化的數位環境下,TenMax 與 Mlytics 將繼續為影音媒體業者和品牌帶來更多創新的影音解決方案。透過 AWS 強大的基礎建設和技術支援,期待共同推動串流影音與廣告領域的進步,並為用戶帶來更加豐富、個人化的串流影音與廣告體驗。如果您對串流影音技術感興趣,想討論更多的可能性,歡迎聯繫:contact@tenmax.io 。

關於 TenMax 

TenMax 成立於 2015 年,作為 funP 雲沛創新集團旗下負責數位廣告技術開發的子公司,專注於 Ad tech 廣告技術與 Mar Tech 行銷科技的產品與解決方案研發,擅長運用數據結合行銷,為客戶創造價值。TenMax 立基台灣、放眼全球,現已將服務據點,拓展至越南、馬來西亞、印尼、香港等市場,致力成為亞太區首屈一指的數位行銷解決方案先行者。如需更多資訊,請至 TenMax 官網 tenmax.io

推薦文章區

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Automotive Industry Marketing Guide

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 中秋節致勝指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023Q1 TenMax AdNeon 全新創意廣告版型應用書》

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 母親節致勝指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
2023 The Rich Media Guide for Mother’s Day

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị dịp Ngày của Mẹ 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 Q3 新版型指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Real Estate Industry Guide – Rich Media Ad Layouts

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị Trung Thu 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Navigating 2023 Year-End Shopping Season

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

“Bí quyết nắm gọn mùa Sale cuối năm 2023”

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Câu hỏi của bạn đã được ghi nhận.
Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

KIM CH NAM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN – Quảng cáo sáng tạo

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2024 Q1 新版型應用介紹》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告