TenMax 零售媒體趨勢焦點|IAB Europe 發布首個 Retailer Digital Advertising Capability Map!英國超商 Co-op 推出首個便利超商零售媒體聯播網! 實體門市再次崛起?沃爾瑪公布未來商店擴店計畫!

零售媒體趨勢快訊封面

台灣零售媒體第一品牌 TenMax,為您即時掌握行業內最新動態。本週,我們將分享 IAB Europe 所發佈的 Retailer Digital Advertising Capability Map、英國首個超商零售媒體聯播網,以及 Walmart 公布的實體門市擴店計畫。跟著 TenMax,深入了解本週零售媒體領域的最新發展。

 

焦點一、IAB Europe 發布 Retailer Digital Advertising Capability Map 

IAB Europe 近期發佈了首個展示歐洲零售媒體能力的 Retailer Digital Advertising Capability Map。這張地圖涵蓋歐洲各大零售商在站內、站外與門市零售媒體上的表現分別從廣告格式、受眾鎖定方式與成效衡量指標等面向來進行比較作為產業內首張能力地圖,這些面向對於標準化零售媒體評估指標有所助益。除此之外,透過此地圖,品牌方可以清楚地了解不同零售媒體的特色有助於更有效地評估零售媒體投資並根據其投放需求選擇合適的零售商。對零售商與系統商來說,此地圖是評估與策劃零售媒體發展的重要資源藉由了解產業的發展現況,得以完善其零售媒體功能 

【資料來源】  IAB Europe Launches First-ever Pan-European Capability Map for Digital Retail Media

 

焦點二、英國連鎖超商 Co-op 推出首個便利超商零售媒體聯播網 

小型便利超商也開始積極加入零售媒體戰局。英國便利超商品牌 Co-op 推出了英國首個便利超商零售媒體聯播網 Co-op Media Network,這將有助於鞏固 Co-op 在零售媒體領域的地位。不同於大型零售商,Co-op 作為便利超商,擁有更廣泛的門市佈局以及獨特的消費習慣。Co-op 的消費者購物頻率普遍更高,也更容易產生衝動型購物行為。品牌將能透過 Co-op 超過兩千家的門市據點,鎖定潛在客戶,除此之外,Co-op Media Network 進一步擴大站外零售媒體機會,透過第一方數據與站外媒體管道的結合,廣告主得以根據消費者行為數據更準確地投放廣告,從而提升零售媒體投資效益 

【資料來源】Co-op launches UK’s first retail media network in convenience sector 

 

焦點三、 Walmart 公布未來商店擴店計畫 

在線上購物盛行的趨勢下,許多零售業者專注於發展線上電商,甚至暫緩了實體門市的擴建。然而,最近實體店面再次成為了零售業者的策略焦點。已經擁有四千多家門市的美國零售超市沃爾瑪,宣布將在未來五年內增設 150 間大型門市。沃爾瑪將實體門市視為未來發展關鍵,並相信實體門市將有助於進一步推動線上銷售。他們計畫以未來商店為主軸,在店內增設更多 QR Code 與展示螢幕,充分利用店內空間來投放門市廣告,預期廣告主可透過沃爾瑪門市零售媒體觸及到接近 Super Bowl 規模的受眾。 

【資料來源】 
Walmart plans to add more than 150 large-format stores across the U.S. 

Big Changes Are Coming To Walmart In 2024  

每週我們都會與你分享最新的快訊與趨勢,讓你不錯過任何關於零售媒體的重要資訊。請隨時留意我們的最新文章,期待著與你攜手探索零售媒體的無限可能! 

 

想知道你該如何在零售媒體浪潮中脫穎而出? 

隨著零售媒體生態的不斷演進,保持領先地位更加關鍵。零售媒體第一品牌 TenMax 打造的零售媒體解決方案 RetailMax,以革命性的方式幫助零售商結合零售第一方數據與媒體流量,提供了獨特的競爭優勢。透過 RetailMax 你可以更有效的利用零售方第一手數據,優化廣告效能,精準管理站內外廣告投放,實現更快速的成長。 

現在就與我們聯繫,攜手開啟零售媒體的新未來。 

推薦文章區

提交成功

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Automotive Industry Marketing Guide

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 中秋節致勝指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023Q1 TenMax AdNeon 全新創意廣告版型應用書》

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 母親節致勝指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
2023 The Rich Media Guide for Mother’s Day

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị dịp Ngày của Mẹ 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 Q3 新版型指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Real Estate Industry Guide – Rich Media Ad Layouts

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị Trung Thu 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Navigating 2023 Year-End Shopping Season

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

“Bí quyết nắm gọn mùa Sale cuối năm 2023”

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Câu hỏi của bạn đã được ghi nhận.
Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

KIM CH NAM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN – Quảng cáo sáng tạo

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2024 Q1 新版型應用介紹》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告