TenMax 零售媒體 趨勢焦點|RMN 3.0 時代,深度戰略合作是關鍵! Amazon 主導 RMN 市場,零售商該如何打破僵局?

台灣領先的 零售媒體 品牌 TenMax,隨時為您提供行業最新動態。本週我們將與您分享迎接 RMN 3.0 時代的關鍵、零售商該如何打破 Amazon 主導 RMN 市場的僵局 Albertsons 推出的整合式 CTV 服務,讓您深入了解零售媒體的發展趨勢。  

【延伸閱讀】什麼是零售媒體?搞懂零售媒體廣告,你只需要這篇

 

焦點一、RMN 3.0 時代,深度戰略合作是關鍵! 

零售媒體 (RMN)起源於零售商利用網站流量協助品牌展示廣告,而後開始利用第一方數據在全渠道鎖定消費旅程的各階段。根據 BCG 對行銷人員的訪問,行銷人員希望能與零售商有更深入合作,期望能結合更細的銷售數據資料,強化全道消費者洞察以驅動個人化行銷。另外,行銷人員也期望 RMN 整合線下店內線上管道,優化消費體驗。這些需求驅動推動 RMN 前往 3.0 時代,不但可提供卓越的自動化媒體購買、流程優化,更有完善的零售數據報告。為此,零售商應重新調整商業策略,更多的與品牌建立合作關係,標準化媒體版位讓品牌能輕鬆跨道購買,並深化與品牌方的數據分享。 

資料來源: How Retail Media Can Top the CMO Agenda   

 

焦點二、Amazon 主導 RMN 市場,零售商該如何打破僵局 

Amazon 作為美國最大的 RMN 服務提供商,佔據了美國 RMN 廣告預算的77%,意味著多數品牌都會在 Amazon 上投放廣告,剩下的 RMN 市場則由零散的零售商來瓜分,競爭相當激烈。扮演著 RMN 廣告龍頭的 Amazon 並無與其他零售商合作的動力,因此市場各種不同的 RMN 廣告版型與衡量方式,難以做到標準化應用。當零售商有意發展站外廣告,零散的 RMN 市場讓整個購買流程變得更加複雜,導致 RMN 的整合變得遙遙無期。對此,廣告商需要付出更多的成本以自行或委託第三方分析不同廣告的成效,對雙方而言都沒有好處。總結來說,在 Amazon 缺乏動力整頓 RMN 市場的當下,其他小型零售商更應與彼此建立深入合作,建造標準化的 RMN 廣告平台,這樣既能以數據共享強化消費者洞察,還能降低零售商與品牌雙方的運營成本,獲得更多與 Amazon 競爭的資本

資料來源: The biggest challenges facing retail media right now 

 

焦點三、 Albertsons 推出整合式 CTV 服務,簡化 CTV 廣告投放步驟

美國雜貨公司 Albertsons Companies 推出了零售媒體和電視的整合式服務 Collective TV,讓廣告商可以透過他們在單一平台中一次執行全方位的 CTV 廣告,操作廣告投放與成效衡量。以往的 CTV 廣告投放需經過諸多步驟,因為廣告商面臨著來自代理商、媒體商、廣告技術平台等不同的獨立方案,為此廣告商需要一種更快速有效的方式來執行 CTV 的投放。Collective TV 的推出打破了其中界線,透過靈活且可拓展的性質串接不同平台,並且利用數據分析為廣告商找到最佳廣告版位。在 Collective TV 的幫助下,廣告商可以使用 DV360、The Trade Desk 等平台找到優質的 CTV 廣告資源、建立可購物的 YouTube 影音廣告,從而降低製作成本與加速廣告的上架。 

資料來源: Albertsons Retail Media Network Aims to Streamline CTV Advertising with new Collective TV Offering  

 

每週我們都會與你分享最新的快訊與趨勢,讓你不錯過任何關於零售媒體的重要資訊。請隨時留意我們的最新文章,期待著與你攜手探索零售媒體的無限可能! 

 

想知道你該如何在零售媒體浪潮中脫穎而出? 

隨著零售媒體生態的不斷演進,保持領先地位更加關鍵。零售媒體第一品牌 TenMax 打造的零售媒體解決方案 RetailMax,以革命性的方式幫助零售商結合零售第一方數據與媒體流量,提供了獨特的競爭優勢。透過 RetailMax 你可以更有效的利用零售方第一手數據,優化廣告效能,精準管理站內外廣告投放,實現更快速的成長。 

現在就與我們聯繫,攜手開啟零售媒體的新未來。 

推薦文章區

提交成功

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Automotive Industry Marketing Guide

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 中秋節致勝指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023Q1 TenMax AdNeon 全新創意廣告版型應用書》

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 母親節致勝指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
2023 The Rich Media Guide for Mother’s Day

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị dịp Ngày của Mẹ 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 Q3 新版型指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Real Estate Industry Guide – Rich Media Ad Layouts

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị Trung Thu 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Navigating 2023 Year-End Shopping Season

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

“Bí quyết nắm gọn mùa Sale cuối năm 2023”

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Câu hỏi của bạn đã được ghi nhận.
Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

KIM CH NAM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN – Quảng cáo sáng tạo

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2024 Q1 新版型應用介紹》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告