TenMax 零售媒體 趨勢焦點|榮登坎城國際創意節,RMN 再成全球焦點!Target 有意拓展線上商城,推動 RMN 業務發展!

灣領先的 零售媒體 品牌 TenMax,隨時為您提供行業最新動態。本週我們將與您分享 RMN 成為坎城國際創意節的三大主要議題Target 與 Shopify 的合作 Instacart 為何要佈局購物廣告,讓您深入了解零售媒體的發展趨勢。  

【延伸閱讀】什麼是零售媒體?搞懂零售媒體廣告,你只需要這篇

 

焦點一、坎城國際創意RMN 再成全球焦點

坎城國際創意節作為國際知名的廣告節,一直是創意傳播、廣告及相關產業最具規模的全球性活動。今年除了人工智慧數據隱私之外活動中廣受討論的主題之一便RMN 的發展。RMN 正在世界各地嶄露頭角,逐漸佔據媒體廣告中無法取代的地位根據 Emarketer 的預測,RMN 在美國的媒體廣告總支出預計就佔 14.1%。另外,像是 Albertsons、Target、Instacart、Walmart 大型零售商都紛紛亮相於廣告節上討論旗下的 零售媒體 業務,宣佈他們未來的合作對象,展示他們對 RMN 的重視。人工智慧在 RMN 上的應用更是受到眾人關注,雖大家都認同人工智慧發展仍處於早期階段,但基於人工智慧在個人化和創意上的表現,大家相信在未來更高效的演算法將實現更精準的 RMN 自動化廣告投放,帶動 RMN 往下個階段發展 

資料來源: Overheard at Cannes: AI, retail media, data privacy, and more 

 

焦點二、Target 有意拓展線上商城,推動 RMN 業務發展

零售商 Target 近期正與電子商務公司 Shopify 合作,準備拓展雙方的線上市場,從而強化旗下的 RMN 業務。根據統計,Target Plus 目前僅有 200萬個 SKU(庫存單位 來自 1,200 多個賣家,相較於 Walmart 的 4 億 SKU 與 Amazon 的 6 億 SKU,Target 還有非常大的成長空間,尤其在美國線上銷售額正不斷增長的當下。在本次合作中,Shopify 上的商家將可申請在 Target Plus 上進行商品銷售,而 Target 則計劃在未來將一些精選商品引入實體店面,為雙方帶來更高的曝光與銷售,增加各自平台的用戶基礎 Target 而言,底下供應的增加有助於其 RMN 廣告業務的發展作為美國前幾大的百貨零售,龐大的用戶基數對品牌本身就有極高的吸引力,而在競爭激烈的零售平台中,品牌若想提高銷售便會需要投放廣告,最終為 Target 帶來更高的廣告收益 

資料來源: Target partners with Shopify to expand its online marketplace, boost its retail media business

 

焦點三、Instacart 開始佈局購物廣告,為消費者打造無縫消費體驗 

當消費者能輕鬆地從廣告點擊進入產品頁面快速完成購物流程無縫連結的消費體驗會大幅提升消費者滿意度回購意願為了在 RMN 廣告上也能達到類似的效果專注於線上購物和配送服務的公司 Instacart 計劃為民生消費用品公司提供 YouTube 上的購物廣告。對於該計劃,Instacart 期望能利用消費者第一方數據來識別與接觸高購物意願借由購物廣告讓消費者可以直接點進 Instacart 的產品頁面,從產品曝光、認識、購買一直到配送四個階段都能在一天快速完成本次合作中 Instacart 充分發揮了其配送貨物的優勢,為消費者提供了更高的線上消費誘因,從而吸引更多品牌去佈局線上通路的廣告,加速 Instacart 的 RMN 業務發展 

資料來源: Instacart Expands Retail Media Partnership with Google to Enable Shoppable Ads on YouTube

每週我們都會與你分享最新的快訊與趨勢,讓你不錯過任何關於零售媒體的重要資訊。請隨時留意我們的最新文章,期待著與你攜手探索零售媒體的無限可能! 

 

想知道你該如何在零售媒體浪潮中脫穎而出? 

隨著零售媒體生態的不斷演進,保持領先地位更加關鍵。零售媒體第一品牌 TenMax 打造的零售媒體解決方案 RetailMax,以革命性的方式幫助零售商結合零售第一方數據與媒體流量,提供了獨特的競爭優勢。透過 RetailMax 你可以更有效的利用零售方第一手數據,優化廣告效能,精準管理站內外廣告投放,實現更快速的成長。 

現在就與我們聯繫,攜手開啟零售媒體的新未來。 

推薦文章區

提交成功

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Automotive Industry Marketing Guide

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 中秋節致勝指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023Q1 TenMax AdNeon 全新創意廣告版型應用書》

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 母親節致勝指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
2023 The Rich Media Guide for Mother’s Day

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị dịp Ngày của Mẹ 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 Q3 新版型指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Real Estate Industry Guide – Rich Media Ad Layouts

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị Trung Thu 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Navigating 2023 Year-End Shopping Season

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

“Bí quyết nắm gọn mùa Sale cuối năm 2023”

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Câu hỏi của bạn đã được ghi nhận.
Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

KIM CH NAM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN – Quảng cáo sáng tạo

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2024 Q1 新版型應用介紹》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告